3. GDYSKI PLENER PROJEKTOWY

Gdynia 06 - 13.07

Centrum Designu Gdynia - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia i Miasto Gdynia po raz kolejny maj przyjemno zaprosi zawodowych projektantów na Gdyski Plener Projektowy.

To ju trzecia edycja tego wydarzenia. Po udanych dowiadczeniach z poprzednich lat mamy nadziej, e projektanci zaczerpn inspiracje z rytmu ycia miasta do stworzenia zabawnych, lecz równie zachcajcych do refleksji obiektów i aranacji.

Gdyski Plener Projektowy to jedyna ogólnopolska impreza skierowana do absolwentów kierunków projektowych, którzy realizuj si zawodowo jako profesjonalni designerzy, a jednoczenie chcieliby wspótworzy rodowisko projektantów w naszym kraju.

Idea

Zadaniem uczestników Pleneru bdzie realizacja projektu wspógrajcego z wakacyjnym rytmem ycia miasta.
Idea Gdynia Design Days MIASTO+5.30.60 inspiruje do wczenia w dziaania projektowe mieszkaców oraz turystów przebywajcych w miecie.

„Tu byem” – jest stare jak kultura, kadego intryguje jego wizerunek, a obecnie dostpne formy rejestracji nigdy nie byy tak proste. yjemy w wiecie powielanych byskawicznie obrazów.
Turyci za pomoc matryc swoich telefonów lub aparatów masowo zabieraj wizualne pamitki z miejsc, potwierdzajc w nich swoj obecno, choby tylko chwilow.

Plener odbywa si podczas kilku lipcowych dni, które s szczytem sezonu turystycznego w Gdyni.  
Przyjezdni nastawiaj si na wypoczynek, relaks i zabaw, a mieszkacy – chc odrobiny spokoju.

Sfotografowanie si w miecie, na tle jego charakterystycznych punktów: morza, pomnika, statku, to typowe postpowanie wikszoci turystów. Dla projektantów kuszcym wyzwaniem jest podjcie gry z tym zjawiskiem i zaprojektowanie obiektów sucych do fotografowania si w ich kontekcie. Lubimy stroi miny, przyjmowa pozy, udawa kogo innego; na zdjciach kady chce wyglda lepiej czy inaczej ni w rzeczywistoci, zatrzymywa czas.
Te myli przywiecaj tematowi III GPP – „Monido Gdyskie”.

Obiekt ma istnie w kontekcie miasta, ludzi i czasu, zmienia znaczenia, opowiada wicej ni wida w kadrze, pozwala niezwykle si utrwali oraz zabra obraz miejsca i nastroju, niekoniecznie serio i realnie. 
Bo czy wakacje i czas urlopu s realne?
To rodzaj zabawy, gry pozostajcy na dugo w pamici i na fotografii, zaburzajcy czas.

Monida zaprojektowane przez uczestników Pleneru zostan ustawione w wanych punktach miasta. Przechodnie w ostatni weekend Gdynia Design Days bd mogli na ich tle robi zdjcia, nagrywa filmy, pozowa i odgrywa role. Kuratorzy zaproponuj wybranej grupie uczestników szczegóy propozycji oywienia monide i interakcji przechodniów, bd publikowali w tym miejscu sugestie i przedstawiali moliwoci realizacyjne.

Zapraszamy do odwiedzania strony. 

⟨ powrót do listy