DESIGN ENTREPRENEURSHIP - SPOTKANIA DLA BIZNESU

PPNT Gdynia 08-12 lipca

Podczas otwartej sesji uczestnicy maj moliwo poznania zasad Design Management w praktyce pod okiem Kathryn Best, wiatowej sawy specjalistki w tej dziedzinie. Sesja zakoczy si prezentacj wyników projektu oraz konferencj dla organizacji zwizanych z designem, które poszukuj wspólnych obszarów wspópracy w przyszych projektach finansowanych w ramach programu 2014-2020.

Prelegenci: Pete Kercher, Zuzanna Skalska, Martin Riber Andersen, Ralph Talmont.

Program: www.design-eship.eu

Cao wydarzenia odbywa si w jzyku angielskim.

 

BRIEF AGENDA - OPEN LECTURES

Tuesday 09th July 2014

14:45 - 15:45 Part 1 - Introduction to Design Management phases and process
Prelegent: Kathryn Best

21:00 – 22:30 Film show “Urbanized” – Gdynia Design Days Terminal

Wednesday 09th July 2014

09:15 – 10:15 Part 2 - Design management – Interdisciplinarity
Prelegent: Zuzanna Skalska

12:45 – 13:45 Part 3 - Design management – using the knowledge of a designer – concept development – Understand/ Observe/ Define a problem/ Prototype
Prelegent: Martin Riber Andersen

19:00 Part 4 - Short introduction to the implementation of new technologies
Prelegents: Gdansk University of Technology experts
Ksenia Pitkowska, Piotr Czy, Anna Grajper

21:00 – 22:30 Film show “Objectified” - Gdynia Design Days Terminal

Thursday 10th July 2014

09:15 – 10:00 Part 5 – Lecture - Design management –Strategic management of the work structure - Scope of the project/ Budget/ Target group – User needs/ Available resources
Prelegent: Pete Kercher

13:00 – 14:30 Part 6 - Design management – Implementation phase - Protype/ Test – Group work on presentations
Prelegent: Jenny Fossum, Lina Öhlund Karboub - True Creative

21:00 – 22:30 Film show “Helvetica” - Gdynia Design Days Terminal

Friday 11th July 2014

12:00 – 12:45 Part 7 – What is a good presentation/ Introduction to communicating your idea to the public/ Art of verirfication of generated ideas
Prelegent: Ralph Talmont

 

⟨ powrót do listy