DESIGN INNOWACYJNY. PRZESTRZENIE PRZYDATNE SPOECZNIE.

Park Cafe | PPNT Gdynia 11.07 Godz: 17:00-19:00, 12.07. Godz: 9:00-12:00, 15:00-18:00, 13.07. Godz: 9:00-12:00, 18:00-19:00

dr in. arch. Ksenia Pitkowska & dr in  arch. Piotr Czy | PPNT

ilo miejsc: 90  (45 dziadków i 45 wnuków)| Obowizuj wczeniejsze zapisy

Warsztaty projektowe dla seniorów i maych dzieci.
Dziadkowie i wnuki zbuduj wspólnie przestrze interakcji i integracji. Propagujemy dbanie o zdrowie, ochron rodowiska i praktykowanie designu zaangaowanego spoecznie.

Design to przede wszystkim innowacje. Jednak nie tylko w formie, ale równie w dziaaniu. Warsztaty dotyczce designu innowacyjnego zaprowadz uczestników w rejony innowacji spoecznych. Prowadzcy po cyklu krótkich wykadów zgbiajcych tematyk, spróbuj doprowadzi do konfrontacji, interakcji i integracji dwóch pokole - seniorów i maych dzieci. W ten sposób uczestnicy bd mogli spojrze na nowo na codzienne praktyki spoeczne oraz stworzy impuls do nowych zachowa jak: dbanie o zdrowie, ochrona rodowiska, ksztatowanie wizi i interakcji poprzez zaangaowany spoecznie design.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

11.07. | Pitek | 17.00 - 19.00

Spotkanie uczestników warsztatów, prezentacje prelegentów oraz dyskusja ze wstpnym ustaleniem planu na dni nastpne.

12.07. | Sobota | 9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00

Uczestnicy, w raz z pomoc prowadzcych, zaprojektuj a nastpnie zrealizuj wasne projekty.

13.07. | Niedziela | 9.00 - 12.00, 18.00 - 19.00

Uczestnicy bd mieli czas na ostateczne poprawki swoich projektów oraz pierwsze testy stworzonych instalacji. Wieczorem nastpi przeniesienie instalacji w miejsce otwarte dla szerszej publicznoci.

Plakat do pobrania (pdf)

⟨ powrót do listy