DIY_DO IT YOURSELF_CITY

PPNT Gdynia 10 - 11 lipca | 10.00 - 18.00

Ilo miejsc: 20 | Obowizuj wczeniejsze zapisy

Zmienno miasta jest oczywista i nieunikniona. Struktury miejskie stale ulegaj przeobraeniom za czym nie raz nie nada ju zarówno architekci jak i urbanici i planici. Prawdziwym wyzwaniem dla nich jest jednak  proces interakcji czowieka z otoczeniem. Podej do tego problemu bdzie mona na dwuczciowych warsztatach DIY_do it yourself_CITY. W pierwszej czci zatytuowanej TALK uczestnicy bd mieli okazj wysucha wykadu wprowadzajcego w tematyk interakcji zarówno w wiecie architektury , ale równie i technologii, mediów i psychologii. Druga faza warsztatów to PRACTICE, na której uczestnicy naucz si podstaw obsugi programów umoliwiajcych tworzenie interaktywnych struktur i dostan moliwo przelania swoich koncepcji na proces budowy takich konstrukcji.

Warsztaty trwj 2 dni.

⟨ powrót do listy