DOBRA PRZESTRZE MIEJSKA | ZARZD DRG I ZIELENI

Infobox 12.07 Godz: 10:00 - 12:00

Warsztaty dotyczce ksztatowania przyjaznej przestrzeni miejskiej to spotkanie skierowane do kadej osoby zainteresowanej tematem zagospodarowania ulicy Starowiejskiej. W spotkaniu o charakterze dyskusji, live-paintingu Jacka Pitka i warsztatów plastycznych dla modszych uczestnicy bd mieli okazj podzieli si swoj wizj na miasto przyjazne rowerzystom i pieszym. W czci praktycznej warsztatowicze bd mieli za okazj zwizualizowa swoje pomysy.

 

⟨ powrót do listy