DOM NAJWANIEJSZY PLAC ZABAW - POKOJE PENE ZABAWEK, MIECHU I DORASTANIA | ALEKSANDRA SZEWCZYK

PPNT Gdynia 08.07 Godz: 10:00 - 17:00

Ilo miejsc: 25

Dziecice pokoje to prawdziwe place zabaw i skarbnice przygód dziki którym pokolenie 5+ odkrywa wiat, rozwija si i odbywa podró do niezalenoci. Warsztaty „Dom najwaniejszy plac zabaw” to próba zwrócenia uwagi na to jak wanym jest aby pokój dziecka by przemylany i pozwala si rozwija i przeksztaca w raz z wiekiem. Cigy zgiek dzisiejszego ycia w miecie dodatkowo podkrela potrzeb organizacji przestrzeni yciowej. Warsztaty Aleksandry Szewczyk to okazja do wyjcia na przeciw tym problemom i stworzenie dziecku przestrzeni, która pozwoli na rozwój i  zabaw.

 

⟨ powrót do listy