DZIE DOBRY W MIECIE | BUA

Terminal Designu, Plac Kaszubski 07.07 Godz: 11:00 - 16:00

Ilo miejsc: 27

Jak architektura moe pomóc w nawizywaniu znajomoci? Jakie jej elementy mog umili spdzony czas? Na takie pytania spróbuj odpowiedzie uczestnicy warsztatów „Dzie dobry w miecie”. Midzypokoleniowe 3-osobowe zespoy zoone z czonków trzech rónych generacji zastanowi si jakie dziaania w swojej okolicy mog podj by zbliy do siebie mieszkaców ssiedztwa i stworzy im moliwo do spotka i integracji.

 

⟨ powrót do listy