INTOOCOOOLOURS WSPLNE MALOWANIE NA JEDWABIU I | DORA HARA

Muzeum Miasta Gdyni ul. Zawiszy Czarnego 1 09.07 Godz 11.00 - 13.00

Ilo miejsc: 16 osób, wiek: 5 - 105 lat

Intoocooolors: Performance ma charakter spoecznego dziaania twórczego, które z zaoenia odbywa si bdzie w rónych miejscach na wieci. Punktem odniesienia jest twórczo malarska na tkaninie jedwabnej Dory Hary, która prezentowana jest w wielu instytucjach sztuki i publikacjach pod wspóln nazw Bony - interfejs dla malarstwa i przestrzeni. Pierwsza jego edycja miaa miejsce podczas trwania Design Festival ód 2011, gdzie midzynarodowe grono uczestników ze wiata (Norwegia, Turcja, Niemcy, RPA) wspótworzyli przez trzy dni bon, czyli obraz malowany na jedwabiu.

Kolejna edycja odbya si rok póniej w galerii Propaganda (ul. Foksal 11, Warszawa), która przybraa konceptualny charakter. 

Celem warsztatu jest zainicjowanie uczestników do twórczej aktywnoci z profesjonalnym wsparciem instytucji kulturalnej i prowadzcego. Wspótworzenie monumentalnego malarstwa, Po zrealizowaniu satysfakcjonujcej iloci przedsiwzi planowana jest retrospektywna wystawa Bon Intoocooolors- obrazów spoecznych, której towarzyszy bdzie katalog z pen dokumentacj fotograficzn i opisem zrealizowanych dziaa twórczych. Performance 

Intoocooolors zawiera cztery etapy; 

• Wykad wprowadzajcy

• Informacje technologiczne i historyczne aspekty malowania na jedwabiu

• Wspólne malowanie tkaniny

• Wernisa: prezentacja ukoczonej pracy 

 (godzina zachodu soca w danej szerokoci geograficznej)

 

⟨ powrót do listy