JAK NADAWA NOWE FORMY I KSZTATY RZECZYWISTOCI | IZA RUTKOWSKA

Terminal Designu, Plac Kaszubski 08.07 Godz: 18:00 - 19:00

Na podstawie projektów jak Przytulanka, Mobilne Pomniki, Grzybobranie czy Teren Budowy zaoycielka Fundacji Form i Ksztatów postara si pokaza jak za pomoc niewielkich ingerencji moemy zmienia postrzeganie przestrzeni publicznej, jej charakter i funkcj oraz jak zachca, angaowa i inspirowa ludzi do dziaania.  Iza Rutkowska – artystka, zaoycielka Fundacji Form i Ksztatów. Swoimi dziaaniami nadaje nowe formy i ksztaty rzeczywistoci, zmienia przestrze publiczn w miejsce interakcji ze sztuk. Jej projekty s uniwersalne i ciepo przyjmowane na caym wiecie wród rónych grup wiekowych i spoecznych od Pragi po Sao Paulo. Cz dziaa realizuje indywidualnie jak Wyprzeda na Chodnej, czy Przytulank, do innych angauje projektantów jak Grzybobranie, Wdkowanie czy Robale.

 

IZA RUTKOWSKA:

Zaoycielka Fundacji Form i Ksztatów i pomysodawczyni wszystkich projektów. Cz z nich realizuje idywidualnie, do innych zaprasza podobnie mylcych artystów. Nadaje nowe formy i ksztaty rzeczywistoci. Zmienia przestrzenie w miejsca interakcji ze sztuk. Mobilizuje do dialogu architektów, ogrodników, filozofów, muzyków, grafików, rolników, kucharzy, fizyków i korzystajc z ich dowiadcze tworzy interdyscyplinarne projekty.

⟨ powrót do listy