KOEGZYSTENCJA - JEDNO ODMIENNOCI | AGAF DESIGN

Park Cafe, PPNT Gdynia 05.07 - 13.07 Godz 8:00 - 18:00

KIEDY – TERAZ; MELANGE CZY DIALOG?

Kurator: Agnieszka Fornalewska

Podczas wystawy Koegzystencja - jedno odmiennoci bdzie mona zobaczy ceramik projektu Agnieszki Fornalewskiej zainspirowan rónorodnoci w obszarze form uytkowych z caym arsenaem ich znacze i symboliki. Jest to próba ukazania zbiorowoci ludzkiej jako jednego organizmu bdcego dysharmonijn mozaik tworzc zaskakujc cao miasta. Miasto to zlepek rónych tradycji, historii, stylów architektonicznych i infrastruktury.

Zabytkowe kamienice ssiaduj z nowoczesnymi budynkami, po ulicach poruszaj si samochody przerónych marek i roczników. Przede wszystkim jednak, jest to zbiór najróniejszych postaw, obyczajów i zachowa jego mieszkaców, przedstawicieli rónych pokole. Posuguj si oni wszelkiego rodzaju przedmiotami odzwierciedlajcymi ich status spoeczny, kultur oraz estetyczny smak.

 

⟨ powrót do listy