KOMPENSACJE PRZESTRZENNE | SEBASTIAN DOBIESZ

Terminal Designu, Plac Kaszubski 09.07 Godz: 19:00 - 20:00

KOMPENSACJE PRZESTRZENNE to wykad zwracajcy uwag na potrzeby mieszkaców miast, którzy czuj, e miasto nie do koca spenia ich oczekiwania. Prowadzcy przeprowadzi uczestników przez temat tworzenia sieci zalenoci midzy technologi i miastem oraz reagowaniem miejskiej tkanki na mieszkaców. Uczestnicy bd mieli okazj do zwrócenia uwagi na zalenoci midzy potrzebami przestrzennymi, mobilnoci, partycypacj i odwieonym systemem wartoci.

SEBASTIAN DOBIESZ

Architekt i urbanista, zarówno z pasji jak i wyksztacenia, wyróniony na biennale architektury w Shanghaiu. W swoich projektach stara si zwraca uwag na dopasowanie przestrzeni publicznych do potrzeb lokalnych spoecznoci.

⟨ powrót do listy