KREACJE Z NATURY | DESIGN ALIVE X BARLINEK

Terminal Designu, Plac Kaszubski 10.07 Godz: 18:00 - 20:00 oraz 11.07 Godz: 10:00 - 13:00

Obowizuj wczeniejsze zapisy

Sprawd czy jeste z natury Animatorem, Kreatorem czy moe Strategiem? Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy podczas, której dowiecie si jakie s Wasze mocne strony w realizacji kreatywnych zada. Wyzwa-niem bdzie wspólne stworzenie artystycznej instalacji z naturalnych surowców, czyli tego co pod rk nad morzem: drewna, piasku, muszelek. Nasze wspólne dzieo stanie si elementem krajobrazu miejskiego Gdyni - bdzie mona go podziwia podczas festiwalu na Terminalu Designu. Drewno na warsztaty z najpikniejszych lasów Pomorza dostarczy marka Barlinek, która wraz z magazynem DESIGN ALIVE realizuje ogólnopolski projekt „Kreacje z natury” pomagajcy na nowo odkry pikno naturalnego drewna.

 

⟨ powrót do listy