MIASTO+ REAKCJA

PPNT Gdynia 05.07 - 13.07 Godz: 10:00 - 20:00

Organizator: Pracownia Projektowania Produktu Autorskiego, Pracownia Projektowania Produktu, Pracownia Projektowania Mebla Seryjnego Akademii Sztuk Piknych w Gdasku oraz PPNT Gdynia - Centrum Designu Gdynia.

Po wielu latach mieszkacy znów staj si wspóodpowiedzialni za ksztat miast. Ulice, place, skwery przestaj by niczyje. Przedsiwzicia takie jak budet obywatelski, czy akcje partycypacyjne aktywizujce spoecznoci osiedli i podwórek maj uwiadamia, e nawet maymi interwencjami mona zmieni przestrze dookoa. Studenci trzech pracowni wzornictwa (Pracownia Projektowania Produktu Autorskiego, Pracownia Projektowania Produktu, Pracownia Projektowania Mebla Seryjnego) z Akademii Sztuk Piknych w Gdasku staraj si odpowiedzie na potrzeby wspóczesnego mieszkaca.

Rozmowy i obserwacje stay si podstaw do stworzenia projektów, które mogyby si wpisa w gdysk tkank miasta. Przedstawione na wystawie projekty nie bd tylko przedmiotami wypeniajcymi przestrze. Niektóre z nich zostay zaprojektowane w duchu „zrób to sam” gdzie sam obiekt jest tak naprawd rodkiem do odbudowania ssiedzkich relacji. Uytkownicy miasta wymagaj specyficznych rozwiza, które studenci staraj si zawrze w swoich projektach.

Rowerzyci bd mogli odpocz na przystosowanych do ich potrzeb awkach, seniorzy bd mogli poczu si pewniej na przystankach autobusowych. Miasto to równie natura – jedna z prac stara si zaradzi ekstynkcji owadów z terenów zurbanizowanych. Zapraszamy do obejrzenia tych i innych projektów podczas wystawy Miasto+ Reakcja.

⟨ powrót do listy