MIASTO SPRAWIEDLIWOCI? W POSZUKIWANIU RWNOCIOWYCH ROZWIZA | SYLWIA CHUTNIK

Terminal Designu, Plac Kaszubski 11.07 Godz: 18:00 - 18:45

Podczas wykadu Miasto sprawiedliwoci? W poszukiwaniu równociowych rozwiza, Sylwia Chutnik opowie o miecie otwartym na róne grupy spoeczne i projektowanym w taki sposób, aby byo dostpne dla rónych wykluczonych grup.

SYLWIA CHUTNIK:

Pisarka, dziennikarka, kulturoznawczyni, absolwentka Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Urodzia si w 1979 roku w Warszawie.

Zajmuje si dziaalnoci spoeczn, kierujc fundacj MaMa, dc do poprawy sytuacji matek w Polsce, naley take do Porozumienia Kobiet. Jest laureatk konkursu Dama Warszawy 2007 oraz Wawoaktywnych 2008 (t ostatni nagrod przyznaje "ycie Warszawy"). W roku 2009 nominowana do Nagrody Literackiej Nike, otrzymaa równie tzw. spoecznego Nobla Ashoki - nagrod przyznawan przedsibiorcom spoecznym przez midzynarodow organizacj Ashoka za wkad w budow spoeczestwa obywatelskiego.

⟨ powrót do listy