MIASTO+ W BUDOWIE | BUA

Terminal Designu, Plac Kaszubski 11.07 Godz: 14:30-18:00, 12.07 Godz: 10:30-14:00

Ilo miejsc: 20 | obowizuj zapisy

Brygada Urbanistyczno-Architektoniczne (BUA) Politechniki Gdaskiej zaprasza na warsztaty majce przed-stawi miasto jako funkcjonujcy jednorodny organizm. Podzieleni na dwu- i trzy-osobowe zespoy uczestnicy bd mieli za zadanie stworzy cz toru przez który symbolizujca czowieka pika bez przeszkód pokona tor. Jak w maszynie Goldberga jeden niedziaajcy element moe zaway na pracy wszystkich uczestników, dlatego wanym aspektem bdzie równie interakcja z innymi druynami. Dodatkowo, w ramach wstpu organizatorzy przedstawi krótki wykad z przykadowymi moliwociami i postaraj si zainspirowa do nieszablonowego wykorzystania podanych materiaów.

Warsztaty trwaj 2 dni.

⟨ powrót do listy