MIDZY WIATEM CYFROWYM AMATERIALNYM: OPERACJA ?PAWILON VORONOI?

PPNT GDYNIA | Hale ukowe 05.07 - 13.07 Godz: 10:00 - 20:00

Autorzy: Eksperymentalna Grupa Architektoniczna 3,14 w skadzie: mgr in. arch. Jan Cudzik, mgr in. arch. Kalina Juchnevic, mgr in. arch. Robert Juchnevic, in. arch. Kacper Radziszewski oraz dr in. arch. Magorzata Zboiska

Instalacja architektoniczna Pawilon Voronoi to wynik eksperymentalnej operacji badawczej, która miaa na celu sprawdzenie, czy moliwa jest materializacja skomplikowanego obiektu architektonicznego wycznie przy wsparciu najnowoczeniejszych technologii cyfrowych, bez udziau tradycyjnych technik, takich jak szkice i standardowe rysunki CAD. Zrealizowany pawilon udowadnia, e taki proces projektowy jest moliwy – nie tylko na ekranie komputera, ale te w wiecie rzeczywistym.

Tajemnicza nazwa Voronoi kryje w sobie nazwisko ukraiskiego matematyka Gieorgija Fieodosjewicza Woronoja, autora algorytmu, który optymalnie dzieli powierzchni dwuwymiarow na wieloboczne komórki  na podstawie losowego ukadu punktów. Komórki Voronoi s widoczne w panelach Pawilonu, tworzc intrygujc perforacj jego powoki.

Pawilon Voronoi swoj materialn postaci ukazuje jak olbrzymi potencja dla architektury i designu nios nowoczesne techniki modelowania 3D i fabrykacji wspomaganej cyfrowo. Jego nietypowa forma, pozornie arbitralna, a w rzeczywistoci bdc efektem konsekwentnie skonstruowanego skryptu komputerowego, demonstruje, e realizacja tego rodzaju struktur staje si powszechnie dostpna i nie wie si z wysokim kosztem realizacji. Obiekty te mog peni funkcj nietypowych mebli miejskich, pawilonów plaowych lub zadaszonych miejsc wypoczynku. Ten rodzaj podejcia do projektowania ma wkrótce szans sta si wiodcym trendem w wiecie designu.

Realizacja:    Eksperymentalna Grupa Architektoniczna 3,14, w ramach warsztatów badawczych Architektura Parametryczna Edycja III organizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdaskiej, w których udzia wzili studenci WAPG: Mikoaj Bazaczek, Jakub Charkiewicz, Ada Cholewiska, Agnieszka Chromiec, Artur Dubis, Hubert Gajda, Aleksandra Gordowy, Emilia Kallas, Monika Kozio, Micha Kozowski, Katarzyna Krefta, Monika Reut, Joanna Orowska, Marlena Ratajska, Marta Rusin, Anna Stolp, Aleksandra Suwiska, Adam Wasilczyk, Agata Wippich oraz Amelia Zawora.

⟨ powrót do listy