MIKROTOPIA 55?

Terminal Designu, Plac Kaszubski 07.07 Godz: 21:00 - 22:00, 13.07 Godz: 12:00 - 20:00

Film pokazuje, w jaki sposób wspóczeni architekci, artyci, a take zwykli aktywici próbuj za wszelk cen zrealizowa marzenie o przenonym i mobilnym yciu, które moe zapewni ludziom cakowit wolno. Oprócz rónorodnych wspaniaych koncepcji architektonicznych mini-domów, doskonale zwizualizowanych zreszt w technice 3D, mamy tu równie szans pozna opinie wspóczesnych nomadów, ludzi bezdomnych, zestresowanych, potrzebujcych prywatnoci i izolacji.

 

⟨ powrót do listy