MY DO MY | VIDOK [Weronika Lipniewska i Dominik Rudasz]

Terminal Designu, Plac Kaszubski 09.07 Godz: 10:30 - 15:30

MY DO MY. Warsztaty kreatywnej zabawy w miasto.

Miasto to przede wszystkim relacje midzy poszczególnymi elementami - midzy budynkami, midzy ludmi, czy te midzy ludmi a budynkami. MY DO MY jest projektem warsztatów skierowanym do dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Podczas zaj uczestnicy zaprojektuj i wykonaj uywajc materiaów recyclingowych kartonowe modele budynków. Wykonane obiekty bd jednoczenie kostiumami dla modych „architektów”. Powstae w ten sposób zbiorowisko ywych budynków „zamieszkanych” przez ich twórców zbuduje ywy organizm utopijnego miasta. Relacje midzyludzkie i mikrourbanistyczne stworzone przez przebranych uczestników zostan sfotografowane i wydrukowane na miejscu na pamitkowych pocztówkach.

UCZESTNICY:

Dzieci, wiek 6-13 lat.

O PROWADZCYCH:

Weronika Lipniewska:

Absolwentka studiów I stopnia kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych na Akademii Sztuk Piknych w Gdasku,.Obecnie studentka III roku Grafiki na Akademii Sztuk Piknych w Gdasku. Gównym obszarem jej dziaa twórczych i zainteresowa badawczych jest pole wzajemnego przenikania si obszarów ilustracji, projektowania i muralu. Wczeniejsze dowiadczenia z zakresu malarstwa ciennego stara si rozwija, wprowadzajc w jego obrb elementy projektowania graficznego i ilustracji. Z drugiej strony charakterystyczne cechy muralu stara si wykorzystywa jako punkt wyjcia] w dziaaniach stricte projektowych . Aktywnie uczestniczy w dziaaniach pozaszkolnych Wydziau Grafiki, dodatkowo zajmuje si edukacj artystyczna angaujc si w szereg dziaa i warsztatów.

Dominik Rudasz:

Absolwent Filozofii i Historii Sztuki na Uniwersytecie Gdaskim, obecnie urlopowany doktorant na Filologicznych Studiach Doktoranckich. Teoretycznie i praktycznie zajmujcy si sztuk w przestrzeni publicznej miejskiej. Wspótwórca pracowni wolnych mediów OBIN.ORG mieszczcej si na terenie Kolonii Artystów w Stoczni Gdaskiej. Zajmuje si i miesza róne techniki i dziedziny twórczoci; grafika, malarstwo, instalacje, wideo, dizajn. Zainteresowania ogniskuj si gównie wokó procesów odZYSKU jako metody twórczej, a take jako metody edukacji i zmiany spoecznej. Od 2011 rezydent Kolonii Artystów ul. Dolna 4. i uczestnik projektu Dolne Miasto Otwarte.  Pomysodawca i realizator autorskich warsztatów artystycznoedukacyjnych.

 

⟨ powrót do listy