MY MIASTO | POCOTO & BUA

Terminal Designu, Plac Kaszubski 05.07 Godz: 10:00 - 15:00, 06.07 Godz: 10:30 - 16:30

Ilo miejsc: 20 | Obowizuj wczeniejsze zapisy

W kooperacji organizacji trójmiejskich BUA i PoCoTo powstaa idea stworzenia warsztatów opartych na procesie miejskiej partycypacji. W czasie kiedy ssiedzi ludzie odgradzaj si od siebie i staraj si nie nawizywa relacji w przestrzeni publicznej organizatorzy wychodz na przeciw. Podzieleni na 4 grupy uczestnicy bd mieli za zadanie zaprojektowa przestrze dopasowan do oczekiwa jej mieszkaców w oparciu o przeprowadzone wczeniej wywiady. Zadaniem drugiego dnia bdzie prezentacja i ocena proponowanych koncepcji przed mieszkacami danego terenu.

⟨ powrót do listy