NAJLEPSZE DYPLOMY ASP

PPNT GDYNIA | Hale ukowe 05.07 - 31.07 Godz: 10:00 - 20:00

Prezentujemy 20 najlepszych prac dyplomowych studentów Wydziau Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Piknych w Gdasku. W ramach wystawy odby si konkurs, w którym wybrano najlepsze dyplomy z obydwu kierunków studiów.

Ogoszenie wyników nastpio podczas uroczystego otwarcia festiwalu - 4 lipca o godz. 18.00 w PPNT Gdynia.
Do konkursu organizowanego przez PPNT Gdynia – Centrum Designu Gdynia zgoszono czterdzieci sze dyplomów licencjackich i magisterskich, obronionych w roku akademickim 2013/2014. Na wystaw zakwalifikowano dwadziecia projektów, po 10 z kadego kierunku. Oprócz dwóch nagród gównych, jury przyznao cztery wyrónienia projektom, które szczególnie przykuy ich uwag.

Nagroda gówna w kategorii Architektura Wntrz:
Jolanta Kwarciak
„Stara instalacja wojskowa w Babich Doach”
Pracownia Wntrz Miejskich
Promotor: dr hab. Jacek Dominiczak
Wspópraca: dr Katarzyna Krakowiak

Nagroda gówna w kategorii Wzornictwo:
Aleksandra Mohr
„Swifter – budka lgowa kompatybilna z elewacjami”
Pracownia Projektowania Produktu Autorskiego
Promotor: dr hab. Jarosaw Szymaski
Wspópraca: mgr Jacek Ry

 

W skad tegorocznego jury weszli:
Ewa Janczukowicz-Cichosz, kierownik Centrum Designu Gdynia
Adam Wizimirski, dyrektor marketingu Terma
Pawe Pomorski, Malafor, doradca programowy Gdynia Design Days
Prof. Sawomir Fijakowski, dziekan Wydziau Architektury i Wzornictwa ASP
Dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz, III Pracownia Projektowania Architektury Wntrz ASP
Jacek Ry, grupa projektowa Razy2, Pracownia Projektowania Produktu Autorskiego ASP

Opiek kuratorsk nad wystaw obja dr Marta Flisykowska, Melounge Studio, Pracownia Designu Eksperymentalnego ASP.
Organizatorem wystwy jest Centrum Designu Gdynia i Wydzia Architektury i Wzornictwa ASP Gdask

⟨ powrót do listy