PAPIER KAMIE NOYCZKI | POCOTO

Terminal Designu, Plac Kaszubski 08.07 Godz: 11:00 - 16:00

Ilo miejsc: 20 | Obowizuj wczeniejsze zapisy

Tematem warsztatów bd paper toys - czyli papierowe zabawki tworzone na bazie podstaw geometrii, odwieone formy wycinanek i set design. Zadaniem 3-4 osobowych zespoów bdzie stworzy stworzenie scenariusza i uprzestrzennienie powstaych ilustracji miasta przy uyciu dostpnych pod rk materiaów. Nastpnym krokiem bdzie sfotografowanie powstaych konstrukcji i ich publikacja w formie serii interne-towych pocztówek. Powstae konstrukcje zostan sfotografowane i opublikowane jako seria internetowych pocztówek z Gdynia Design Days.

Zapisy dla osób powyej 14 roku ycia.

⟨ powrót do listy