POLSKA PRZESTRZE: FORMA OTWARTA CZY ORDYNARNY CHAOS | FILIP SPRINGER

Terminal Designu, Plac Kaszubski 06.07 Godz: 18:00 - 19:00

Gdy w 1959 roku Oskar Hansen ogasza swoj koncepcj Formy Otwartej prawdopodobnie nie spodziewa si, e „obrastanie architektury yciem”, które postulowa,  przybierze w Polsce tak form jak ma to miejsce dzi. Czy polska przestrze jest dzi ksztatowana w oparciu o partnerski dialog - tak jak chcieli Zofia i Oskar Hansenowie ? Czy istnieje dzi rzeczowa i konstruktywna debata na ten temat? Czy te raczej to co dzieje si za naszymi oknami jest wynikiem kakofonii monologów, które formuj wizualny zgiek? 

Filip Springer - reporter, fotograf, autor ksiek reporterskich, wspópracuje z Polityk, Duym Formatem i Tygodnikiem Powszechnym. Stypendysta Fundacji Herodot im. Ryszarda Kapuciskiego (2014). www.filipspringer.com

⟨ powrót do listy