PROJEKT: PALEC POD BUDK

PPNT Gdynia 07.07 Godz: 10:00 - 17:00

Ilo miejsc: 20 | Obowizuj wczeniejsze zapisy
Kto che?tny na stworzenie filcowej ptasiej budki, która na zawsze poa?czy losy trzech osób (juz? sie? znaja?cych lub zupenie Nieznajomych) w trójmiejskiej przestrzeni, PALEC POD BUDKE?!
Projekt miejski z ukonem dla natury.

Dzie 1. Warsztaty (7h)
czas: 07/07/2014, godz. 10.30-17.30
miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.  W grupach 3-4 osobowych podejmiemy wyzwanie stworzenia filcowego domku dla ptaków. Ptasia budka powstanie z weny, któr bdziemy filcowa na mokro. Moecie si spodziewa niesamowitej frajdy, ale te i cikiej fizycznej pracy. Zaley mi, eby grupy warsztatowe byy rónorodne wiekowo, dlatego te kada grupa musi si skada z minimum jednego MALUCHA (5+; osoba w wieku 5-29), jednego REDNIAKA (30+; osoba w wieku 30-59) i jednego STARSZAKA  (60+; osoba powyej 59). Mona zgasza si pojedynczo lub druynami. Osoby niepenoletnie mog zgasza si wycznie z penoletnim opiekunem. Liczba miejsc ograniczona (max. 20 osób) - decyduje kolejno zgosze.
Cele: nawiza dialog pomidzy osobami z rónych grup wiekowych; nauczy si czego; zrobi co poytecznego (funkcjonaln budk dla ptaków); dobrze si bawi.
Niezbe?dny be?dzie spryt MALUCHA, wysiek S?REDNIAKA i cierpliwos?c? STARSZAKA.
Prowadzcy: Misz Ajdacki (http://miszek.com,https://www.facebook.com/miszek.polska), Marlena Niesioowska-Pisarczyk (https://www.facebook.com/utulak)

⟨ powrót do listy