REFLEX | Asia Piacik

Reflex to projekt powstay z intencj dowietlenia fasady pónocnej lub wschodniej budynku mieszkalnego.
Poprzez umieszczenie ekranów odbijajcych wiato na budynku po przeciwlegej stronie ulicy, kierujemy promienie soca padajce na fasad poudniow lub poudniowo-zachodni do ssiadów, którym soce zaglda do okien znacznie rzadziej lub wcale.
Powierzchnia odbijajca wiato wykonana jest z modularnych elementów, które mona mocowa obok siebie i pokry nimi dowolnie duy fragment fasady.
Moduy odblaskowe to elementy wycite laserem z paskiego arkusza blachy aluminiowej, które w wyznaczonych miejscach mog by zagite w struktur trójwymiarow. Skada si ona z wielu nieduych powierzchni nachylonych pod rónym ktem. To pomaga dopasowa si do zmian ustawienia soca i zebra moliwie najwicej promieni sonecznych w cigu dnia.
Przy zmianie kta padania promieni kolejne partie struktury odbijaj wiato soneczne. Moliwe jest indywidualne zaplanowanie zagicia struktury, zalenie od lokalizacji. Jest ona zaginana jeden raz przed aplikacj na fasadzie. Potem pozostaje nieruchoma.
Poza efektem odbicia wiata, moduy odblaskowe mog stanowi wany element estetyczny ciany budynku.
Inspiracj do powstania tego projektu jest moje wasne dowiadczenie. Mieszkaam w mieszkaniu z oknami skierowanymi na wschód, gdzie soce zagldao tylko rano, najpóniej do godzin poudniowych. Pamitam dokadnie ten moment, gdy w godzinach popoudniowych soce wpadao jeszcze raz do mieszkania na krótki moment odbite od okien w przeciwlegym budynku.Od tamtego czasu poda za mn idea wykorzystania wiata odbitego.
Praca zostaa wyróniona w 2014r. pierwsz nagrod w konkursie BMW/URBAN/TRANSFORMS organizowanym przez Fundacj Nowej Kultury Bc Zmiana oraz BMW Group Polska.
Projekt jest obecnie na etapie bada majcych na celu opracowanie optymalnej powierzchni odbijajcej wiato.?Planowana jest realizacja projektu na teranie miasta Warszawy.

⟨ powrót do listy