ROBI SI MIASTO | SAWOMIRA JARMOLUK-MAJEWSKA

Terminal Designu, Plac Kaszubski 10.07 Godz: 11:00 - 17:00

Dziaanie majce na celu aktywizacj wielu pokole. Zachcenie do próby zbudowania wspólnego miasta/przestrzeni w której yo by si idealnie. Jednoczenie to próba odpowiedzenia sobie na pytanie czy jest to moliwe. Czy uda si zbudowa przestrze dla kadego z odpowiedni iloci placów zabaw, miejsc parkingowych, kawiarni, parków, miejsc rozrywki itp.?


Uczestnicy wspólnie bd tworzy makiet, która bdzie miaa okrelon przestrze. Kady kto wemie udzia w dziaaniu wykona wasny kartonowy model/element przestrzeni, który umieci na makiecie. Uczestnik bdzie móg dooy dwa wane dla niego elementy oraz przesun tylko jedn rzecz ju istniejc za zgod autora. Do dyspozycji uczestników bd te gotowe elementy które s zazwyczaj w kadym miecie np. budynek wityni, szpital, ratusz, targowisko, galeria handlowa.

Materiay uyty do warsztatów to tektura papierowa, kleje, noyczki.
Dziaanie bdzie prowadzone przez animatork oraz architekta.

 

SAWOMIRA JARMOLUK-MAJEWSKA:

Z wyksztacenia historyczka sztuki. Ukoczya dwuletni kurs instruktorski Arteterapia. Kultura przeciw Wykluczeniu. Bya uczestniczk pórocznego projektu ARAA – Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywnoci. Pracuje w szkole, gdzie stara si by lekcje plastyki byy niecodziennym spotkaniem ze sztuk. Prowadzi warsztaty arteterapeutyczne oraz spotkania ze sztuk dla dzieci w ramach rónych projektów. Wspópracowaa m.in. z Fundacj Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka gdzie w ramach wolontariatu prowadzia szkolenia dla wolontariuszy.

Braa udzia w projekcie "Artystycznie ku przyszoci" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjació Gminy Wiskitki. Aktywnie dziaaa w Stowarzyszeniu Mioników Ziemi Mazowieckiej MASAW, gdzie stworzya swój autorski projekt "Warszawa przez róowe okulary". Na pocztku 2012 roku powoaa wraz z grup znajomych Towarzystwo Arteterapii i Animacji Kultury TAAK. W Centrum Kultury yrardów od 2012 roku prowadzi prelekcje dla dzieci i modziey w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Aktywnie uczestniczy w rónorodnych formach szkoleniowych, które pozwalaj poszukiwa rónorodnych technik pracy z drugim czowiekiem.

⟨ powrót do listy