SMAK PRZEDMIOTU

PPNT Gdynia | Centrum Konferencyjne 05.07 - 31.07 Godz: 10:00 - 20:00
Kuratorzy: Paulina i Jacek Ry | Razy 2
Miejsce: PPNT Gdynia | Centrum Konferencyjne
 
Wystawa, której celem jest promocja pomorskich projektantów i firm z sektora kreatywnego, jest opowieci o produktach w jzyku niewerbalnym. Kady z przedmiotów zostanie zaprezentowany równie w formie specjalnie skomponowanej potrawy. Poywienie staje si syntetycznym i uniwersalnym przedstawieniem cech obiektu. Na wystawie bdzie mona swobodnie rozsmakowa si m.in. w cieple grzejnika, szybkoci roweru, wietle lampy ulicznej, wygodzie mebli, czy dowiadczeniu dziecicej zabawy.
Smak przedmiotu/Taste of an Object prezentowana bya w kwietniu podczas MIaln Design Week.
 
PROJEKTANCI:
Creme Cycles: cremecycles.com
Malafor: malafor.com.pl
Grupa None: nonegrupa.com
Interior Records: interiorrecords.pl
Siled: siled.pl
Studio 1:1: studio1do1.pl
TABANDA: tabanda.pl
Witamina D projekt: witaminadprojekt.pl
 
oraz
Studio LOKO: studioloko.pl
Andervision: andervision.pl
 
 
 
(...)"Smak ma ksztat" - powiedzia, jednoczenie schylajc si nad patelni. "Chciaem aby smak tego kurczaka by spiczasty, a wyszed niestety oby." Spojrza na mnie nadal si czerwienic. "To znaczy, on jest prawie kulisty", podkreli. "Nie mog tego poda jeli nie bdzie miao kropek." (...)
"Kiedy czego próbuj o intensywnym smaku, czuj to dokadnie w moich opuszkach palców, czuj wag, tekstur, czy ten ksztat jest zimny, czy ciepy, dosownie wszystko - zupenie jakbym dotyka przedmiotu." Uniós rce. "Oczywicie tu nic nie ma." Powiedzia, patrzc na swoje donie. "To nie jest iluzja, poniewa ja to odczuwam."(...)
 
"Czowiek, który posmakowa ksztat", fragment rozdziau I.
Richard E. Cytowic, M. D.
MIT Press 2003
 
Ksika Richarda E. Cytowica, a w szczególnoci przytoczony fragment sta si podstaw do stworzenia koncepcji wystawy promujcej projektantów z Pomorza.
Centrum Designu Gdynia, jednostka wspierajca rozwój przemysu kreatywnego na Pomorzu, wspólnie z grup projektow razy2, wybrao 12 produktów z Pomorza. Pokazujemy, e Pomorze to inkubator, w którym rozwijaj si miae przedsiwzicia i unikatowe pomysy. Wybrane produkty to dorobek, midzy innymi, firm mieszczcych si w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, takich jak Aeonform - producent trumien i urn, zdobywca Creative Business Cup 2013 czy Flowair – producent nagrzewnic, zdobywca nagrody Dobry Wzór 2013.

 

O KURATORACH:

Tworz to co ich w danej chwili intryguje i ciekawi. Szukaj wyzwania, a póniej staraj si stawi jemu czoa. Dany przypadek obserwuj z 2 rónych punktów widzenia, maksymalnie wnikliwie. To co projektuj chc utrzymywa w ryzach prostoty i czytelnoci. Dopiero gdy otrzymuj zadowalajc nas struktur dobieramy odpowiednie rodki. Dlatego te czsto podejmuj wspóprac z innymi projektantami, architektami i specjalistami w danej nurtujcej ich dziedzinie.

 

Jak dotd udao im si zdoby Dobry Wzór 2012, statuetki Machina Design Award, Nagrod Owietleniow Osram, Wyrónienie od DuPont i wiele innych. Ich projekty prezentowane byy na wielu targach, wystawach i festiwalach takich jak: Designers’Open w Lipsku, Tendence Frankfurt, ód Design Festival, Gdynia Design Days, DesignBoom Mart, DMY Berlin, Przetwory, Warto Dodana w Wilnie, Etnoinspiracje.

 

⟨ powrót do listy