SOUND DESIGN | SEBASTIAN BEDNAREK

PPNT Gdynia 10.07 - 11.07 Godz: 12:00 - 16:00

Ilo miejsc: 15 | Obowizuj wczeniejsze zapisy

Na rosncej fali popularnoci field recordingu Sebastian Bednarek poprowadzi warsztaty z podstaw tej techniki. Uczestnicy bd mieli okazj pokaza jak sami sysz miasto. Poprzez wykorzystanie nowych technologii i urzdze bd równie mieli okazj do stworzenia specjalnych opowieci dwikowych. Bd one dedykowane do dowolnej czynnoci wykonywanej na co dzie lub soundtracki do chwil niezwykych. Stworzone dwiki nie bd miay adnych ogranicze w formie co pozwoli stworzy chtnym nawet proste suchowiska.

Warsztaty trwaj 2 dni!

⟨ powrót do listy