SPACERY GDYSKIEGO SZLAKU MODERNIZMU

Gdynia 04-13.07 Godz 10:00

Via Modernizm Gdyni - MIASTO + -> "ycie midzy budynkami" - Place, skwery, hale targowe, dworce (od dworca kolejowego do dworca morskiego)

 • Start 5 lipca, godz. 10:00 (czas trwania 120 min), miejsce Plac Konstytucji, przed wejciem gównym do dworca gównego PKP
 • Atrakcje - wizyta w zespole Hal Targowych (serce kupieckie Gdyni) oraz Placu Targowym - opowieci wielopokoleniowych kupców, wejcie do czci obiektu na co dzie niedostpnych, "opowieci handlowe" - interakcje spoeczne na Placu Targowym, Plac Kaszubski - historia Placu Kaszubskiego, quizy na spostrzegawczo z nagrodami - pamitkami gdyskich szlaków tematycznych, przepis autorski z wybranego stoiska z hali targowej
 • Trasa od Placu Konstytucji do ulicy Polskiej 1 -->  via Wójta Radtkego, Jana z Kolna, ulic Starowiejsk, Plac Kaszubski, ulic Portow, ulic T. Wendy
 • Prowadzi - certyfikowany przewodnik oraz ekspert historii Gdyni

Via Modernizm Gdyni - MIASTO + -> "Wodzimierz Prochaska - Tadeusz Jdrzejewski" - koncepcje spoeczno-miejskie Gdyni na przykadzie realizacji dwóch czoowych architektów

 • Start 6 lipca, godz. 10:00 (czas trwania do 120 min). Empik - ulica witojaska 68
 • Koncepcje mieszkalno-spoeczne gdyskich modernistów
 • witojaska 53 - historie wielopokoleniowe (Kamienica Stankiewiczów)
 • Atrakcje - wejcia do wybranych kamienic, spotkania z mieszkacami - ywe opowieci, foldery - fotografie - przedstawienie sylwetek gdyskich architektów wyksztaconych w Warszawie
 • Przestrzenie midzy budynkami - modernistyczne podwórka, place zabaw dla dzieci z okresu Polski Ludowej oraz modernizmu, koncepcja gdyskich TBS (Gdynia Redowo)
 • Prowadzenie - certyfikowany przewodnik Gdyskiego Szlaku Modernizmu

Via Modernizm Gdyni - MIASTO +  -> "Dzielnica Dziaki Lene - architektura, ludzie i opowieci"

 • start 12 lipca, godz. 10:00, Miejska Informacja, ulica 10 Lutego 24
 • I cz spaceru ok. 60-90 min. - dedykowana dla rónych grup wiekowych, w tym rodzin z maymi dziemi, osób starszych (grupy osób 5 - 30 - 60). Wyznaczenie trasy pozbawionej barier komunikacyjnych (w tym np. schody) oraz o niewielkim stopniu uciliwoci.
 • II cz spaceru - ok. 45 min - dodatkowa cz spaceru, dedykowana gownie dla osób w wieku 30-60.
 • Atrakcje:
  •  historie i opowieci o mieszkacach, prezentacja fotografii archiwalnych,
  • quizy z nagrodami (pamitki Gdyskiego Szlaku Modernizmu oraz GDD)
  • wejcia do wybranych obiektów
  • punkty widokowe oraz skwerki - miejsca publiczne wypoczynku
  • "aorty miasta" z Lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 • Prowadzi dowiadczonych ekspert - historyk i przewodnik - dr Marcin Szerle

Via Modernizm Gdyni - MIASTO + -> "Kamienna Góra - Wzgórze witego Maksymiliana - koncepcja miasta ogrodów - miasta z morskim widokiem"

 • Start 13 lipca, godz. 10:00, spod Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1
 • Kamienna Góra - od letniska do prestiowej dzielnicy ogrodów
 • Projektowanie budownictwa mieszkaniowego, w tym zespou mieszkaniowy ZUPU w dzielnicy Wzgórze witego Maksymiliana
 • Atrakcje:
  • konkurs na najciekawsz fotografie - reporta ze spaceru (nagroda ksikowa)
  • przedstawienie sylwetek wybranych architektów - w tym Stanisaw Zioowski, Zbigniew Kupiec, Wodzimierz Prochaska
  • Quiz na spostrzegawczo - nagrody pamitki szlaku modernizmu
  • opowieci o znanych Gdynianach - mieszkacach
  • historia dzielnicy w starych fotografiach
 • Prowadzenie - przewodnik certyfikowany Gdyskiego Szlaku Modernizmu
⟨ powrót do listy