STARE JAK NOWE | MACIEJ NITKA

Terminal Designu, Plac Kaszubski 12.07 Godz: 15:00-20:00, 13.07 Godz: 10:00-15:00

Codziennie wyrzucane s setki sztuk mebli tylko z pozoru wygldajcych na zniszczone. Maciej Nitka proponuje spojrze na nie inaczej - jako punkt wyjcia do czego nowego, do próby stworzenia wasnego mebla indywidualnie przeprojektowanego. Na warsztatach „Stare jak nowe” razem z uczestnikami zastanowi si nad drugim yciem mebli z tak zwanej „wystawki” i poprowadzi przez proces przeksztacenia takiego mebla. W maych grupach uczestnicy przejd przez wszystkie procesy - od fazy projektowej a do realizacji zamierzonych zmian.

Warsztaty trwaj 2 dni.

PLAN WARSZTATÓW:

Dzie 1:

1) wprowadzenie do tematu peojektu-wykad na temat moliwoci,ide,inspiracji  oraz omówienie materiaów i narzdzi

2) podzia na grupy i rozpoczcie fazy projektowej/tworzenie koncepcji/idei

3) przygotowanie materiaów/rozpoczcie fazy projektowej

4) omówienie pierwszego dnia

Dzie 2:

1) wprowadzenie

2) cd. faza realizacji

 

O PROWADZCYM:

Maciej Nitka - czonek Stowarzyszenia Pomorskich Projektantów POCOTO. Pracowa przy festiwalach takich jak: Narracje, Artloop Festival Sopot, Gdynia Design Days. Zajmuje si projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym, tworzeniem mebli orazgrafik.

 

⟨ powrót do listy