TERMINAL DESIGNU

Terminal Designu, Plac Kaszubski 04.07 - 13.07 Godz: 10:00 - 20:00

Oprócz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego drugim gównym miejscem wydarze podczas Gdynia Design Days jest Terminal Designu. Jest to bardzo istotny punktem na mapie naszego festiwalu. Terminal zawsze umiejscawiany w wanych punktach miasta, staje si dostpny dla szerokiej publiki mieszkaców i ludzi, dla których Gdynia jest tymczasowym domem w okresie wakacyjnym.

Tym razem pojawi si na Placu Kaszubskim, skrzyowaniu ulic witojaskiej, Starowiejskiej i Wójta Radtkego. Pierwotnie, Plac by Rynkiem Kaszubskim, na którym odbywa si handel i codzienne, barwne ycie miejskie. By cznikiem pomidzy ludmi, a przemysem portu w Gdyni, istotnym punktem w unikatowej, modernistycznej tkance miejskiej. Terminal Designu wypeniaj przede wszystkim funkcje edukacyjne tj. wykady i warsztaty oraz wystawa dotyczca tematyki MIASTO+. Kady odwiedzajcy moe równie sprawdzi swoje umiejtnoci manualne w strefie warsztatowej. Dodatkowo Terminal urozmaica Ksigarnia, Projekt Market tj. sklep z pomysowymi produktami projektantów, ciekawie zaaranowany Pressroom-em z piknym widokiem oraz Punkt Info.

 

W Terminalu znajdzie si instalacja autorstwa duetu projektowego Beton, przeznaczona specjalnie dla najmodszych uytkowników z grupy wiekowej 5+. Strefa 5+ to modularny plac zabaw, którego konstrukcja poszczególnych elementów umoliwia dowolne tworzenie go i budowanie wedle uznania. System bdzie skada si z dwóch zestawów elementów wykonanych z rónych materiaów: twarde z jasnej sklejki brzozowej i mikkie z pianki polietylenowej. Poszczególne czci mona czy ze sob w niezliczon ilo kombinacji, tworzc tunele, ciany, budowle, pochylnie i, konstruujc tym samym wasne otoczenie.

 

W Terminalu Designu zostanie take zaprezentowana Strefa 30+, ekspozycja poszczególnych pomieszcze mieszkalnych odnoszca si koegzystencji rónych pokole pod jednym dachem. Gówn ide tego projektu jest nawizanie do archetypu idealnego domu skupiajcego w sobie mieszkaców rónych pokole, o rónych pogldach i z rónych grup. Gospodarzami tego domu s mieszkacy 30+, którzy zapraszaj pod swój dach swoje dzieci (5+) i swoich rodziców (60+).

 

Pomieszczenia w domu realizuj codzienne potrzeby jego mieszkaców – wspólne spotkania, gotowanie, jedzenie, zabawa, odpoczynek. Przenosimy funkcje tych pomieszcze do strefy 30+ realizujc w niej jadalni, kuchni, salon, pokój dziecicy i ogród. Kada z tych stref zostanie wyposaona w odpowiednie dla niej meble, które swoj form zachc uczestników festiwalu i przechodniów do korzystania z nich. Strefa 30+ zaprojektowana zostaa w cisej wspópracy z grup projektow Tabanda odpowiedzialn za projekt Terminalu Designu GDD 2014, dziki czemu projekt caociowego zagospodarowania Placu Kaszubskiego charakteryzuje si du spójnoci przestrzenn.

 

⟨ powrót do listy