TYPOAKTYWIZM MIEJSKI | PRACOWNIA KRYTYKI DIZAJNU

PPNT Gdynia 07.07 Godz: 12.00 - 18.00, 08-11.07 Godz: 10:00 - 18:00 | Warsztaty trwaj 4 dni

Ilo miejsc: 15 | Obowizuj wczeniejsze zapisy

Nieformalne ruchy spoeczne poprzez dziaania grupowe czsto d do realnej zmiany w widocznych obszarach kultury wizualnej miasta. Ich dziaania nie raz maj realne przeoenie. Specjalna grupa zoona z Mariana Misiaka i Rene Wawrzkiewicza we wspópracy z Pracowni Krytyki Dizajnu poprowadzi intensywne warsztaty z podstaw typoaktywizmu gdyskiej tkanki miejskiej. Zajcia maj na celu nie tylko nauczy poszukiwania informacji, typografii i uwraliwienia na lokalnie wane elementy miasta, ale równie i wnie realn zmian w miejskiej tkance poprzez stworzenie propozycji materiau promujcego miastu czy wzbogacajcego jako przestrzeni publicznej.

Wykady dla uczestników przeprowadz Katarzyna Roj i Rene Wawrzkiewicz. Warsztaty przeznaczone s dla osób posiadajcych podstawow wiedz z pracy w programach PS InDesign i Illustrator i zainteresowanych typografi, projektowaniem graficznym lub miejskim aktywizmem.

UWAGA: Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach rozpoczynaj prac w grupie 7 lipca i kocz wspólnie z grup 11 lipca. Nie ma moliwoci zapisu na poszczególne dni warsztatów.

⟨ powrót do listy