UYTEK INSTANT III | DWIE OLE

ul. Starowiejska, Gdynia 12.07 Godz: 10.00?13.00

Ilo miejsc: 20 osób | obowizuj zapisy

Modernistyczny rozwój metropolii przesoni to co w miecie - spoeczno. Cho wiele si zmienio wci  trudno jest przywróci blisko i relacje ssiedzkie jakie panoway dawniej. W cigu kilku dni nie odtworzymy tych wizi jednak moemy zbudowa przywizanie. W trakcie projektu prowadzce zamierzaj „zaj si czule” miejskimi szarymi podwórkami a przez partycypacyjny charakter warsztatów zbudowa z mieszkacami podwórek poczucie wspóodpowiedzialnoci za otoczenie. Wszyscy chtni bd mogli upikszy i oywi otoczenie w jakim mieszkaj, budujc atwe w montau skrzynki na roliny w raz z wyhodowanymi przez nas rolinami, a nastpnie stworzy „uytek instant” dziki jego instalacji na swoim balkonie. Kady nowo powstay „uytek” bdziemy nanosi na wczeniej przygotowan map, któr rozdamy odbiorcom Festiwalu, by z jej pomoc odkryli nowe, kolorowe oblicze  gdyskich osiedli. Warsztaty potrwaj trzy dni i kadego bd si odbywa na innym podwórku w okolicy festiwalu.

⟨ powrót do listy