WARSZTATY FILMOWO-PLASTYCZNE | SPӣDZIELNIA SOCJALNA ?FERWORK?

Terminal Designu, Plac Kaszubski 05.07 Godz: 15:30 - 19:00

Ilo miejsc: 10 | Obowizuj wczeniejsze zapisy

Pracownia „Ferwork” jako dowiadczone studio scenografii i animacji poprowadzi uczestników warsztatów przez proces produkcji scenografii wasnego wymarzonego miasta. Przy uyciu podstawowych rodków plastycznych, zarówno dzieci (7-12 lat) jak i seniorzy bd potem mogli wzi udzia w stworzeniu animacji w technice poklatkowej. Dodatkowo przez wykonane w trakcie warsztatów zdjcia sami bd mogli sta si mieszkacami swoich miast. Bdzie to idealna okazja to nawizania midzypokoleniowego dialogu i podzielenia si odczuciami zwizanymi z t symboliczn wdrówk samych siebie poprzez wymarzone miasto.

 

⟨ powrót do listy